Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Рetr G. Kondratenko, Liman, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Marina V. Konkova, Liman, Ukraine

Executive Secretary

 1. Stanislav O. Zharikov, Liman, Ukraine

Editorial Board Members

 1. Vladimir H. Bondar, Liman, Ukraine
 2. Sergei V. Veselyy, Liman, Ukraine
 3. Yuriy V. Dumansky, Liman, Ukraine
 4. Alexandr A. Epiphancev, Liman, Ukraine
 5. Vitali M. Lobas, Liman, Ukraine
 6. Michael Yu. Nychytaylo, Kyiv, Ukraine
 7. Vasili I. Rusin, Uzhhorod, Ukraine
 8. Gennady E. Samoilenko, Liman, Ukraine
 9. Yuri P. Sernyak, Kyiv, Ukraine
 10. Oleksandr Yu. Usenko, Kyiv, Ukraine
 11. Petr D. Fomin, Kyiv, Ukraine
 12. Sergey N. Shamraev, Kyiv, Ukraine

Editorial team

 1. Igor Y. Polanski, Chernivtsi, Ukraine
 2. Igor A. Krivoruchko, Kharkіv, Ukraine
 3. Valeriy P. Kryshen', Dnipro, Ukraine
 4. Valeriy O. Kubyshkin, Moscow, Russia
 5. Theodore G. Kulachek, Chernivtsi, Ukraine
 6. Aleksey V. Ligonenko, Poltava, Ukraine
 7. Vladimir I. Mamchich, Kyiv, Ukraine
 8. Bohdan O. Matviichuk, Lviv, Ukraine
 9. Nikolay N. Militsa, Zaporozhye, Ukraine
 10. Vladimir G. Mishalov, Kyiv, Ukraine
 11. Sergey A. Muntean, Dnipro, Ukraine
 12. Feruz G. Nazyrov, Tashkent, Uzbekistan
 13. Alexander S. Nikonenko, Zaporozhye, Ukraine
 14. Oleg G. Kotenko, Kyiv, Ukraine
 15. Mikhail P. Popik, Lviv, Ukraine
 16. Vasiliy A. Siplivyy, Kharkiv, Ukraine
 17. Oleg G. Skipenko, Moscow, Russia
 18. Tamara I. Tamm, Kharkiv, Ukraine
 19. Nikolay I. Tutchenko, Kyiv, Ukraine
 20. Stepan M. Chobey, Uzhgorod, Ukraine
 21. Sergey D. Shapoval, Zaporozhye, Ukraine
 22. Vladimir A. Shaprinsky, Vinnitsa, Ukraine
 23. Igor M. Shevchuk, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 24. Ivan V. Yarema, Moscow, Russia
 25. Vladimir G. Yareshko, Zaporozhye, Ukraine
 26. Sergіy О. Geshelin, Odessa, Ukraine
 27. Marian Babchak, Presov, Slovakia
 28. Sergey F. Bagnenko, St.-Petersburg, Russia
 29. Yakіv S. Bereznitsky, Dnipro, Ukraine
 30. Leonid S. Bilyansky, Kyiv, Ukraine
 31. Oleh E. Bobrov, Kyiv, Ukraine
 32. Oleksandr O. Boldizhar, Uzhgorod, Ukraine
 33. Patrіtsіya O. Boldizhar, Uzhgorod, Ukraine
 34. Valerіy V. Boiko, Kharkov, Ukraine
 35. Sergіy М. Vasiluk, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 36. Igor K. Venger, Ternopil, Ukraine
 37. Vladimir А. Vishnevsky, Moscow, Russia
 38. Oleksandr V. Vorobey, Minsk, Belarus
 39. Anatolіy М. Granov, St.-Petersburg, Russia
 40. Volodimir V. Grubnik, Odessa, Ukraine
 41. Volodimir I. Desyaterik, Dnipro, Ukraine
 42. Igor Y. Dzubanovs'kiy, Ternopil, Ukraine
 43. Iryna M. Dikan, Kyiv, Ukraine
 44. Oleksіy I. Dronov, Kyiv, Ukraine
 45. Boris S. Zaporozhchenko, Odessa, Ukraine
 46. Mihailo P. Zaharash, Kyiv, Ukraine
 47. Andrіy G. Iftodiy, Chernivtsi, Ukraine
 48. Oleh Y. Kanikovs'kiy, Vinnitsa, Ukraine
 49. Volodymyr N. Klimenko, Zaporozhye, Ukraine
 50. Vladimir M. Kopchak, Kyiv, Ukraine