No 3.22 (2013)

Table of Contents

Original Researches

Surgical Treatment of Hilar Cholangiocarcinoma with Invasion into the Portal Vein PDF (Русский)
O.G. Kotenko, A.O. Popov, A.A. Korshak, A.V. Grinenko, A.V. Gusev, D.A. Fedorov, M.S. Grigoryan 7-13
Metastatic Colorectal Liver Cancer. Features of Diagnosis and Surgical Technique PDF (Русский)
V.V. Boyko, А.М. Tischenko, D.I. Skory, R.М. Smachilo, Т.V. Kozlova, М.E. Pisetskaya, А.V. Маngov, Ye.А. Kulpina, I.V. Volchenko 14-24
Roentgen-Endovascular Chemoembolization of Hepatic Artery in Focal Liver Lesions PDF (Русский)
A.A. Seregin, A.I. Zaitsev, Ye.G. Sharabrin, P.I. Rykhtik, A.S. Chichkanova, L.V. Shkalova, V.Ye. Zagainov 25-33
Atypical Laparoscopic Resection in Benign Liver Tumors PDF (Русский)
I.D. Gerich, N.I. Boiko, I.Ya. Gavrysh, I.V. Kravchuk, M.P. Popyk, Yu.I. Shavarov 34-38
Clinical Observation of Liver Duplication PDF (Русский)
N.B. Gubergrits, E.F. Barinov, N.Ye. Barinova, A.D. Zubov, Yu.E. Chyrkov, G.M. Lukashevich, N.V. Momot, E.N. Stanislavskaya 39-44
Minimally Invasive Surgery of Benign Obstruction of Distal Common Bile Duct PDF (Русский)
M.Ye. Nichitaylo, P.V. Ogorodnik, A.G. Deynichenko 45-49
Surgical Treatment of Non-neoplastic Obstructive Jaundice PDF (Русский)
B.N. Коtiv, I.I. Dzidzava, A.V. Smorodsky, A.V. Slobodyanik, О.V. Fedun 50-57
First Experience of Carrying out Intraluminal Choledochoduodenostomy under Endoscopic Ultrasonography Control PDF (Русский)
O.E. Karpov, P.S. Vetshev, A.S. Maady, K.I. Alekseyev, A.S. Osipov, S.V. Bruslik 58-62
The Use of High-Energy Laser in Hepatopancreatobiliary Surgery PDF (Русский)
A.V. Vorobey, A.Ch. Shuleyko, I.N. Grishin, Yu.N. Orlovsky, V.V. Ilyushonok, S.V. Aleksandrov, Yu.V. Butra, N.A. Lagodich 63-69
The Use of Self-Expanding Metal Stents in Blastomatous Biliary Obstruction PDF (Русский)
A.I. Dronov, I.L. Nastashenko, A.A. Skomarovsky, S.V. Zemskov, K.O. Zadorozhnaya, E.V. Negrea, A.I. Nastashenko 70-73
Therapeutic Approact in Patients with Asymptomatic Choledocholithiasis PDF (Русский)
V.V. Grubnik, A.I. Tkachenko, V.V. Ilyashenko, B.V. Yevsikov, K.O. Vorotyntseva 74-79
Minimally Invasive Technologies in Patients with Acute Obstruction of Terminal Common Bile Duct PDF (Русский)
P.G. Kondratenko, A.A. Stukalo 80-83
Complex Prevention of Acute Pancreatitis after X-ray Endoscopic Transpapillary Operations PDF (Русский)
B.O. Matviychuk, A.I. Kushniruk, I.Ya. Kletsko, V.M. Salo, I.Ya. Tumak 84-89
Informative Value of Intraoperative Cholangiography in Patients with Acute Cholecystitis PDF (Русский)
Ye.V. Nishnevich, A.V. Stolin, I.V. Shelepov, M.I. Prudkov 90-94
Diagnosis and Surgical Treatment of Mirizzi Syndrome PDF (Русский)
T.I. Tamm, S.G. Belov, A.Ya. Bardyuck, K.A. Kramarenko, I.N. Mamontov, Khamam Abud, V.V. Nepomnyaschy, T.P. Yavorskaya 95-98
Rare Cystic Masses of the Pancreas: Differential Radiological Diagnosis PDF (Русский)
Yu.A. Stepanova, G.G. Karmazanovsky, V.A. Kubyshkin, A.I. Shchegolev 99-115
Surgical Treatment of Cystic Neoplasms of the Pancreas PDF (Русский)
V.M. Kopchak, K.V. Kopchak, I.V. Homyak, A.V. Duvalko, S.V. Andronik, L.A. Pererva 116-120
Comparative Analysis of Using Different Types of Pancreatodigestive Anastomosis during Radical Surgery in Patients with Periampullary Tumors PDF (Русский)
F.G. Nazyrov, A.V. Devyatov, M.M. Akbarov 121-127
Comparative Effectiveness of Pancreatodigestive Anastomoses in Pancreatoduodenal Resection PDF (Русский)
B.S. Zaporozhchenko, V.N. Kachanov, I.Ye. Borodayev, A.A. Gorbunov, O.B. Zubkov, P.T. Muravyov 128-131
Ultrasound Diagnosis of Diapeutics of Acute Pancreatitis PDF (Русский)
Konkova M.V. Konkova M.V., N.L. Smirnov, A.A. Yudin 132-135
Pancreatogenic Exudate of Abdominal Cavity — an Indicator of Acute Pancreatitis Severity PDF (Русский)
V.I. Rusin, S.S. Filip, P.O. Boldizhar, K.Ye. Rumyantsev 136-139
Minimally Invasive Interventional Technologies in Assessing the Severity of the Clinical Course of Acute Necrotizing Pancreatitis PDF (Русский)
D.V. Andryuschenko, L.N. Kogut, V.P. Andryuschenko 140-144
Features of Pathogenetic Approach to the Treatment of Acute Necrotizing Pancreatitis PDF (Русский)
A.I. Dronov, I.A. Kovalskaya, V.Yu. Uvarov, A.I. Gorlach 145-149
Surgical Tactics in Acute Necrotizing Pancreatitis PDF (Русский)
P.G. Kondratenko, M.V. Konkova, A.A. Vasiliev, A.A. Yepifantsev, I.N. Djansiz, I.V. Shirshov, A.A. Yudin 150-155
Morphological Substantiation of Treatment of Postnecrotic Pancreatic Cysts PDF (Русский)
T.I. Tamm, B.M. Datsenko, V.V. Nepomnyaschy, A.Ya. Bardyuck, I.N. Mamontov, A.P. Zacharchuck, T.P. Yavorskaya 156-159
Resection and Drainage Operations in Treatment of Chronic Pancreatitis and its Complications PDF (Русский)
V.G. Yareshko, Yu.A. Mikheyev 160-165
Morphometric Study of Hemomicrocirculatory Bloodstream of the Intestine in Acute Peritonitis PDF (Русский)
V.A. Siplyvy, S.V. Grinchenko, N.I. Gorgol, V.V. Dotsenko, A.V. Yevtushenko 166-171

Literature Review

Postresection Liver Failure: Modern Problems of Definition, Epidemiology, Pathogenesis, Risk Factors Assessment, Prevention and Treatment PDF (Русский)
V.A. Vishnevsky, Yu.A. Kovalenko, O.I. Andreytseva, R.Z. Ikramov, M.G. Yefanov, N.A. Nazarenko, K.A. Tupikin 172-182
Arterial Chemotherapy for Colorectal Cancer Metastases in the Liver: Technical Aspects and Oncological Feasibility PDF (Русский)
L.O. Polischuk, O.G. Skipenko 183-189
Preventive and Completion Total Pancreatectomy in Pancreatic Surgery. Literature Review PDF (Русский)
S.O. Zagagov, Ye.A. Akhtanin, A.G. Kriger, V.A. Vishnevsky 190-195
Echinococcosis: Current State of the Problem PDF (Русский)
P.S. Vetshev, G.Kh. Musayev, S.V. Bruslik 196-201
Obstructive Jaundice — Modern Views on the Problem of Diagnosis and Surgical Treatment PDF (Русский)
Yu.A. Parkhisenko, A.I. Zhdanov, V.Yu. Parkhisenko, R.S. Kalashnik 202-214